O B A V I J E S T  ! !

opširnije

I.B.A. - CROATIA - PROMO VIDEO SPOT

 

opširnije

IBA CROATIA u suradnji s "NARODNO UČILIŠTE-RIJEKA",organizira OSNOVNI TEČAJ ZA TJELOHRANITELJE (100 sati),dana 14.09. - 23.09.2015. god. 

opširnije

Osnovni tečaj za tjelohraniteljice

NOVO - NOVO - NOVO

opširnije

Tečajevi 2007. godine


OSNOVNI TEČAJ ZA TJELOHRANITELJA
Studeni , 2007.
Opširnije ...OSNOVNI TEČAJ ZA TJELOHRANITELJE
Listopad , 2007.
Opširnije ...OSNOVNI TEČAJ ZA TJELOHRANITELJA
Listopad , 2007.

Opširnije ...OSNOVNI TEČAJ ZA TJELOHRANITELJA
Rujan , 2007.
 
Opširnije ...OSNOVNI TEČAJ ZA TJELOHRANITELJA
Kolovoz , 2007.
Opširnije ...OSNOVNI TEČAJEVI ZA TJELOHRANITELJA
Srpanj , 2007. 
Opširnije ...


Opširnije ...SPECJALISTIČKI TEČAJ PROTU - SNAJPER
Svibanj , 2007.
 
Opširnije ...OSNOVNI TEČAJ ZA TJELOHRANITELJA
Svibanj , 2007.
Opširnije ...