O B A V I J E S T  ! !

opširnije

I.B.A. - CROATIA - PROMO VIDEO SPOT

 

opširnije

IBA CROATIA u suradnji s "NARODNO UČILIŠTE-RIJEKA",organizira OSNOVNI TEČAJ ZA TJELOHRANITELJE (100 sati),dana 14.09. - 23.09.2015. god. 

opširnije

Osnovni tečaj za tjelohraniteljice

NOVO - NOVO - NOVO

opširnije

Tečaj prilagodbe

na IBA sistem štićenja osoba

(Converter Course)


Broj kandidata
od 3 do 6 kandidata
Trajanje tečaja: 20 sati ( 2 dana )
Cijena: 370 € po kandidatu
 
Cilj tečaja je prilagodba načina rada sa državnog sistema štićenja osoba na civilni sistem.Tečaj je namijenjen osobama koje su djelatno radile na poslovima štićenja osoba u službama MUP-a i MORH-a , te osobama koje imaju zavšene tečajevae za tjelohranitelje kod organizacija : SIA,ICPA,FIB itd.Na ovaj način nadograđuje se već postojeće znanje i usklađuje s programom EUROPASS za iste poslove.

Polaznici ovog tečaja ,po završenom ispitu , dobivaju : 

  - diplomu IBA o završenom OSNOVNOM TEČAJU ZA TJELOHRANITELJE po IBA sistemu