O B A V I J E S T  ! !

opširnije

I.B.A. - CROATIA - PROMO VIDEO SPOT

 

opširnije

IBA CROATIA u suradnji s "NARODNO UČILIŠTE-RIJEKA",organizira OSNOVNI TEČAJ ZA TJELOHRANITELJE (100 sati),dana 14.09. - 23.09.2015. god. 

opširnije

Osnovni tečaj za tjelohraniteljice

NOVO - NOVO - NOVO

opširnije

Suradniciwww.nar-uciliste.hrwww.argumentum.hr

UDRUGA POLICIJE
"SVETI MIHOVIL"
www.upsm.hr

www.sdlsn.hr