Broj kandidata: od 4 do 8 kandidata

Trajanje tečaja: 20 sati ( 2 dana )

Cijena: 290 € po kandidatu

 

Cilj tečaja je upoznati i osposobiti tjelohranitelje višom razinom rukovanja i održavanja radio komunikacijskom opremom , te stjecanje zvanja  SPECIJALIST/TEHNIČAR  ZA  RADIO KOMUNIKACIJE :

Radio komunikacija  : Specijalist/tehničar

Teme:

 • Uvod
 • Metrički prefiksi
 • Izmjenična i istosmjerna struja
 • Ohm-ov zakon i zakon o snazi
 • Kirchhoff-ovi zakoni
 • Osnovni mjerni instrumenti
 • Bojni kodovi otpornika
 • Serijski i paralelni krugovi
 • Impedancija
 • Kondenzator i induktivitet ponašanje
 • Fazni pomak (Shift)
 • Rezonancija
 • Filteri
 • Učinkovitost
 • Korištenje multimetra
 • RF mjerna oprema
 • SWR metar (StandingwaveRatio)
 • Mjerni teret
 • RF usmjereniWatt metar
 • Brojač frekvencije
 • Analizator antene
 • Generator signala/funkcija/pobude
 • Analizator spektra
 • Lemljenje
 • Žičani spojlemljenjem i uvijanjem
 • Lemljenje priključka
 • Oznake, vrste i boje žice
 • Crimp terminali i priključci
 • Dužina antene i valna duljina
 • Reflektor i uzemljenje
 • Balun
 • Feriti
 • Decibeli
 • Omjer signala i buke
 • Repetitor SHIFT/pomak frekvencije
 • Postavljanje antena za repetitor
 • Višestruki monitoring frekvencija
 • Vrste baterija
 • Napajanja
 • Radio sučelje
 • Radio programiranje

 

Po završenom tečaju polaznik dobiva :

– diplomu IBA o završenom tečaju  SPECIJALIST/TEHNIČAR  ZA  RADIO KOMUNIKACIJE