IBA CROATIA , sa svojim stručnim timom, nudi usluge savjetovanje u poslovima vezanim za security struku , izradu planova osiguranja , kao i savjetovanje u organizaciji i provedbe štićenja VIP osoba .