ESD

Broj kandidata: od 4 do 8 kandidata

Trajanje tečaja: 20 sati ( 2 dana )

 

Polaznici ovog tečaja specijalizacije , tjelohranitelje osposobljavamo za sljedeće vještine :

– rukovanje sa sredstvima za komunikaciju

– izbor sredstava za komunikaciju

– protokol komuniciranja (pravila komuniciranja po sredstvima veze)

– planiranje komunikacija i njihova provedba

– princip djelovanja radio veza

– predstavljanje strukture centra veze

– prepoznavanja sredstava za elektronski nadzor

– otkrivanje i onesposobljavanje uređaja za elektronski nadzor

Po završenom tečaju polaznik dobiva :

– diplomu IBA o završenom tečaju za TRAŽENJE PRISLUŠNIH UREĐAJA