MUP je periodu od 3.11. – 3.12.2014.g. proveo javnu raspravu u svezi donošenja Zakona o privatnoj zaštiti tijekom javne rasprave u svezi donošenja Zakona o privatnoj zaštiti .Očitovalo se 18 subjekata, od toga 9 fizičkih i 9 pravnih osoba .

IBA HRVATSKA ponudila je kao svoj prijedlog program obuka za zaštitare – specijaliste / tjelohranitelje.

Prijedlog je uvažen ( strana 5 ) .